Praktické odkazy


Krizová situace SUCHO

Prezentace Návrhu koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území České republik. Cílem projektu je připravit systém indikátorů sucha pro jeho hodnocení a predikci, připravit struktury plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody a vytvořit koncepci řešení krizové situace, která bude sloužit jako podklad pro úpravu legislativy a úpravu kompetencí jednotlivých orgánů státní a veřejné správy.
sucho.vuv.cz/sucho/

SUCHO V KRAJINĚ

Strategie ochrany před negativními dopady sucha v České republice.

Projekt pod záštitou meziresortní komise VODA-SUCHO soustřeďující se na Koncepci ochrany před následky sucha pro území ČR, její rozpracování a plnění dílčích závěrů a cílů. Součástí jsou již praktické výstupy z typových lokalit.
www.suchovkrajine.cz

INTERSUCHO

Průběžné výsledky aktuálního monitoringu sucha včetně předpovědních modelů předpovědi sucha, nasycení půdy a dlouhodobé předpovědi.

Provozovateli portálu Intersucho jsou tři instituce, na kterých probíhají stěžejní výzkumné práce v oblasti sucha. Jedná se o spolupráci Ústavu výzkumu globální změny Akademie Věd České republiky (CzechGlobe), Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu.
www.intersucho.cz

HAMR

Předpovědní systém pro zvládání sucha. Portál vznikající pod záštitou MŽP, ČHMU, VÚV, v.v.i. a ČZU.

Cílem je zejména veřejnosti přinést na jednom místě ucelený přehled o vývoji sucha.
www.hamr.chmi.cz

Monitoring sucha a jeho dopadů

Portál pod záštitou Mendelovy univerzity Brno, ČHMÚ a Czech Glob.

Portál poskytuje rychlý přístup k informacím o aktuálním stavu výskytu sucha a jeho dopadů.
www.stavsucha.cz

Kontakt

k vašim službám

Neváhejte nás kontaktovat.

E-mail: info@portalsucha.cz

Karlovarský, Liberecký,
Plzeňský, Ústecký kraj:

Ing. Lumír Pála
tel: 603 259 502

Jihočeský, Královehradecký, Pardubický,
Středočeský kraj, Vysočina, Praha:

Ing. Petr Hurych
tel: 605 245 075Jihomoravský, Moravskoslezský,
Olomoucký, Zlínský kraj:

Ing. Jana Nečesánková
tel: 739 592 991